เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00185028
บาร์โค้ดSE004026
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25621219
จำนวนครั้งที่ยืม0