เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00184771
บาร์โค้ดSE003980
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า11 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0