เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00183965
บาร์โค้ดSE003906
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ก.ค./ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620829
จำนวนครั้งที่ยืม0