เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00182859
บาร์โค้ดSE003870
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (พ.ค./มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620723
จำนวนครั้งที่ยืม0