เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00182410
บาร์โค้ดSE003786
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (มี.ค./เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620517
จำนวนครั้งที่ยืม0