เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00182201
บาร์โค้ดSE003630
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (ม.ค./ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620314
จำนวนครั้งที่ยืม0