เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00181970
บาร์โค้ดSE003550
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 6 (พ.ย./ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620125
จำนวนครั้งที่ยืม0