เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00178626
บาร์โค้ดSE003231
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 186 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610613
จำนวนครั้งที่ยืม0