เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00178299
บาร์โค้ดSE003161
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (มี.ค./เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610429
จำนวนครั้งที่ยืม0