เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00175744
บาร์โค้ดSE002940
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 6 (พ.ย./ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25601213
จำนวนครั้งที่ยืม0