เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00078542
หมายเลขทรัพยากรi00177157
บาร์โค้ดSE002847
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 92 (ก.ค.-ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า3 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0