เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00174580
บาร์โค้ดSE002724
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 178 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0