เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00174151
บาร์โค้ดSE002661
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (ก.ค./ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า9 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0