เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00172022
บาร์โค้ดSE002531
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (พ.ค./มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25600622
จำนวนครั้งที่ยืม0