เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00159748
บาร์โค้ดSE001382
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 143 (พ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า4 Mar 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0