เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00159744
บาร์โค้ดSE001378
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 138 (มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า3 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0