เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00174628
บาร์โค้ดSE001346
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 148 (เม.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า16 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0