เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00174563
บาร์โค้ดSE001293
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0