Found: 5,005  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "Trendy trip" 6วัน 4,000ไมล์ใจเกินร้อย
Authorพิมพร กิจสุบรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2550.
Call Number917.3 พ718ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"คุยนอกสนาม"/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา
Authorสรยุทธ สุทัศนะจินดา
Publishedกรุงเทพฯอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง2548
Call Number927.9175 ส328ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ทัณฑะกาล" ของจิตร ภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังการเมือง
Authorวิลลา วิลัยทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number928.95911 จ433ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ท่าพูด" ต่างมุมอง
Authorตรงใจ หุตางกูร, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
Call Number959.317 ต132ท 2560
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย.
Publishedกรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.
Call Number912.593 น473 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา
Authorวาสนา นาน่วม.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
Call Number923.2593 ว491บ 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ปราชญ์อีสาน" คำพูน บุญทวี
Authorคำพูน บุญทวี, 2471-2546.
Publishedนนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2546.
Call Number928.95911 ค371ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "พ่อฟ้าหลวง" : บันทึกแห่งประวัติศาสตร์ครั้งเสด็จประพาสภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2501
Publishedกรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2559.
Call Number923.1593 ภ671พ 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้า ฯ /บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ
Authorบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ
Publishedกรุงเทพฯมติชน2550
Call Number959.367 บ259ภ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ยาขอบ" : ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตะนิยาย/ ส. พลายน้อย
Authorส. พลายน้อย
Publishedกรุงเทพฯดอกหญ้า2532
Call Number928.9591 ช84ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ล้านนา"
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-.
Publishedนครนายก :กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,2532.
Call Number959.3ลก266
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title "อยากลืมกลับจำ" : สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
Call Number920.72 ภ679อ 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"อรวรรณ" อกสามศอก/ คริส สารคาม
Authorคริส สารคาม
Publishedกรุงเทพฯมติชน2539
Call Number928.9591 ค617อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"เก็ตตี้ คนรวยใจดำ/ โรเบิร์ต เล็นจเนอร์
Authorเล้นจเนอร์, โรเบิร์ต
Publishedกรุงเทพฯโครงการหนังสือของผู้จัดการ[25- -]
Call Number923.873 ก54ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 'พ่อ' ของแผ่นดิน
Authorจิตกร บุษบา.
Publishedกรุงเทพฯ : บานชื่น, 2556.
Call Number923.1593 จ392พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed