เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062412
หมายเลขทรัพยากรi00164600
บาร์โค้ดmcd000009
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25591013
จำนวนครั้งที่ยืม246