เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062412
หมายเลขทรัพยากรi00181746
บาร์โค้ดmcd000008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25620121
จำนวนครั้งที่ยืม223