เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062409
หมายเลขทรัพยากรi00185810
บาร์โค้ดcop000008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25630130
จำนวนครั้งที่ยืม391