เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056459
หมายเลขทรัพยากรi00134093
บาร์โค้ดVCD-GE0593
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0