เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062325
หมายเลขทรัพยากรi00143186
บาร์โค้ดVCD-EN1402
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า8 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0