เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058111
หมายเลขทรัพยากรi00137212
บาร์โค้ดVCD-EN1301
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0