เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062751
หมายเลขทรัพยากรi00144110
บาร์โค้ดSem1002
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 ห้องสัมมนากลุ่ม
วันที่นำเข้า10 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม473