เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062753
หมายเลขทรัพยากรi00182451
บาร์โค้ดST4002
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 ห้องสัมมนากลุ่ม
วันที่นำเข้า25620526
จำนวนครั้งที่ยืม96