เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062753
หมายเลขทรัพยากรi00180004
บาร์โค้ดST4001
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 ห้องสัมมนากลุ่ม
วันที่นำเข้า25610919
จำนวนครั้งที่ยืม170