เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062752
หมายเลขทรัพยากรi00162296
บาร์โค้ดST3003
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องสัมมนากลุ่ม
วันที่นำเข้า7 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม975