เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062752
หมายเลขทรัพยากรi00184976
บาร์โค้ดST3001
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า12 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม182