เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00189993
บาร์โค้ดSE004707
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 235 (ก.ค.) 2565
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า8 Nov 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0