เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00189286
บาร์โค้ดSE004664
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 228 (ธ.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า3 Jan 2022
จำนวนครั้งที่ยืม0