เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00188754
บาร์โค้ดSE004643
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25641014
จำนวนครั้งที่ยืม0