เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00188472
บาร์โค้ดSE004528
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 220 (เม.ย.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25640421
จำนวนครั้งที่ยืม0