เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00188053
บาร์โค้ดSE004444
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 537 (ก.พ.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25640222
จำนวนครั้งที่ยืม0