เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00188041
บาร์โค้ดSE004439
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25640221
จำนวนครั้งที่ยืม0