เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00187883
บาร์โค้ดSE004420
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 535 (ม.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า2 Jul 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0