เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00187881
บาร์โค้ดSE004418
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า2 Jul 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0