เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00187870
บาร์โค้ดSE004410
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 216 (ธ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า2 May 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0