เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00187868
บาร์โค้ดSE004408
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า2 May 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0