เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00186751
บาร์โค้ดSE004299
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 213 (ก.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า10 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0