เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00186312
บาร์โค้ดSE004210
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 210 (มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า7 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0