เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00186304
บาร์โค้ดSE004202
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 521 (มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า7 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0