เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00186277
บาร์โค้ดSE004175
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25630617
จำนวนครั้งที่ยืม0