เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00185953
บาร์โค้ดSE004096
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 206 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25630226
จำนวนครั้งที่ยืม0