เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00185952
บาร์โค้ดSE004095
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25630226
จำนวนครั้งที่ยืม0