เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00185899
บาร์โค้ดSE004086
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 513 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25630220
จำนวนครั้งที่ยืม0