เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00185015
บาร์โค้ดSE004016
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 508 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25621218
จำนวนครั้งที่ยืม0