เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00184780
บาร์โค้ดSE003986
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 506 (พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25621114
จำนวนครั้งที่ยืม0