เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069992
หมายเลขทรัพยากรi00184745
บาร์โค้ดSE003972
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 202 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25621031
จำนวนครั้งที่ยืม0